Kontakt

Prevádzka, výroba

Areál poľnohospodárskeho družstva, Oravská Lesná 029 57 

Tel.: 0908 137 932 

E-mail: sekretariat@drevostavbybruno.sk 

Sídlo spoločnosti

Drevostavby Bruno, s.r.o.

Plavisko 7
Ružomberok 034 01
IČO: 50 988 956
IČ DPH: SK 212 055 6757

Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu  v Žiline, vložka číslo: 68154/L